• Chính sách - Quản lý
  • Tin tức
  • Tin thị trường
  • Phân tích - nhận định
  • Chính sách - Quản lý
  • Thông tin quy hoạch
  • Bất động sản toàn cầu
  • Tư vấn luật
  • Kinh nghiệm
  • Kinh nghiệm mua
  • Kinh nghiệm thuê
  • Kinh nghiệm bán
  • Kinh nghiệm cho thuê
  • Kiến trúc - Xây dựng
  • Xây dựng
  • Vật liệu xây dựng
  • Kiến thức xây dựng
  • Giải pháp xây dựng
  • Kiến trúc
  • Tư vấn thiết kế
  • Kiến trúc xưa và nay
  • Thế giới kiến trúc
  • Nhà đẹp
  • Mẫu nhà đẹp
  • Nội - Ngoại thất
  • Ngoại thất
  • Nội thất
  • Nội thất phòng khách
  • Nội thất phòng ngủ
  • Nội thất phòng bếp
  • Nội thất phòng tắm
  • Nội thất toàn cảnh
  • Tư vấn nội ngoại thất
  • Phong thủy
  • Phong thủy toàn cảnh
  • Tư vấn phong thủy
  • Phong thủy nhà ở
  • Phong thủy văn phòng
  • Phong thủy theo tuổi

Bộ Xây dựng đề nghị tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm vào hồ sơ quy hoạch chung TP. Bảo Lộc

Cập nhật: 20/1/2022 | 3:08:01 PM

Bộ Xây dựng lưu ý UBND tỉnh Lâm Đồng không thực hiện việc ‘’cập nhật, ‘’tích hợp’’ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý. Đồng thời, tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có). Đối với các khu vực thuộc đối tượng đang thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 170/BXD-QHKT về việc cho ý kiến góp ý đối với quy hoạch chung xây dựng thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Bộ Xây dựng đề nghị tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm vào hồ sơ quy hoạch chung TP. Bảo Lộc
Bộ Xây dựng đề nghị tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm vào hồ sơ quy hoạch chung TP. Bảo Lộc

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu thuyết minh bổ sung làm rõ cơ sở đề xuất, sự phù hợp về quy mô, phạm vi, ranh giới thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận (có phần lớn rừng phòng hộ) với quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, lưu ý UBND tỉnh Lâm Đồng không thực hiện việc ‘’cập nhật, ‘’tích hợp’’ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý. Đồng thời, tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có). Đối với các khu vực thuộc đối tượng đang thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, thuyết minh làm rõ lý do, sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả của phương án quy hoạch vành đai xanh đô thị (khoảng cách độ rộng của vành đai xanh là khoảng 50-70m, được nêu là đột phá quy hoạch). Định hướng phát triển mở rộng đô thị phải đảm bảo khả thi, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành về quản lý phát triển đô thị và pháp luật liên quan.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách đảm bảo chủ yếu dành cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát đảm bảo định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,…

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát, đánh giá hiện trạng cho thành phố Bảo Lộc cũng như vùng phụ cận theo đúng quy định,….

Nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, dự án đã được phê duyệt cần thực hiện đầy đủ, nêu cụ thể những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của quy hoạch và trong tổ chức thực hiện theo quy hoạch; xác định rõ những yêu cầu phát triển làm cơ sở đề xuất định hướng, giải pháp quy hoạch phù hợp,...

(Nguồn: cafeland.vn)

Thiết kế 2019 © Kênh thông tin bất động sản Việt Nam